Ks. kan. Józef Bednarz

Proboszcz

w parafii od 17 sierpnia 2016 r.

Ks. mgr lic. teol. Andrzej Michalski

Wikariusz

w parafii od 17 sierpnia 2020 r.