Msze Św. i nabożeństwa


w niedziele i święta:
8:00, 10:00, 11:30, 17,00

w Podlesinie 9:15 

w dni powszednie:
kwiecień-wrzesień 7:00, 18:00
październik-marzec 7:00, 17:00


Msze Św. okres wakacyjny

w niedziele i święta: 8:00, 11:30, 17:00   
9:45 w Podlesinie 

w dni powszednie: 18:00


Uroczystość Bożego Narodzenia

24:00, 8:00. 10:00, 11:30
9:15 w Podlesinie


Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

6:00, 10:00, 11:30
9:30 w Podlesinie 


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa / Boże Ciało /

9:00 (masza uroczysta i procesja), 12:00


Uroczystość Wszyskich Świętych

8:00, 10:00
12:00 na cmentarzu grzebalnym w Narolu 
9:15 w Podlesinie 


Uroczystości i święta

8:00, 11:30, 18:00 (kwiecień-wrzesień) /17:00 (październik-marzec) 
9:30 w Podlesinie 


Odpusty: Św. Anny 26 lipca i Narodzenia NMP 8 września

8:00, 12:00 (suma odpustowa), 18:00
9:45 w Podlesinie 


Wtorek

17:00/18:00 Nowenna do św. Antoniego


Nabożeństwa majowe

17:30


Nabożeństwa czerwcowe

17:30


Nabożeństwo różańcowe październikowe

16:30


Roraty

17:00


Gorzkie żale

16:30 (niedziela)


Droga Krzyżowa

17:30 (piątek)


Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

8:00, 12:00 i 17:00
8:00
w Podlesinie 


Triduum Pachalne

WIELKI CZWARTEK 18:00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej i adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy
21:00 zakończenie adoracji
WIELKI PIĄTEK  8:00 początek adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy
16:00 Droga Krzyżowa ulicami miasta, Liturgia Męki Pańskiej, adroacja Pana Jezusa w Grobie
22:00 zakończenie adoracji
WIELKA SOBOTA

Poświęcenie pokramów wielkanocnych


9:00; 10:00; 11:00; 12:00 w kościele parafialnym w Narolu
9:00 kaplica objawień w Narolu
9:15 kaplica w Kadłubiskach
9:30 kościół filialny w Podlesinie
9:45 Narol Wieś /dwie stacje/
10:15 Zagrody
10:30 Młynki i Łozy

8:00 rozpoczęcie adoracji Pana Jezusa w Grobie
19:00 zakończenie adroacji i Wigilia Paschalna

NIEDZIELA WIELKANOCNA 6:00 Rezurekcja
9:30 Msza św. w Podlesinie
10:00; 11:30 Msze św. w Narolu
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 8:00 Msza św. w Narolu
9:15 Msza św. w Podlesinie
10:00; 11:30; 17:00 Msze św w Narolu

Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
30 min przed Mszą Św.

w I piątek miesiąca:
16:00 - 18:00

Chrzest Św.

Wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka (odpis z Urzędu Stanu Cywilnego)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, wyznanie, zawód, adres zamieszkania)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania chrzestnych o praktykowaniu wiary

I Komunia Św.

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu dziecka
 • jeśli dziecko nie należy do naszej parafii należy przedstawić zgodę własnego proboszcza na przystąpienie do I Komunii Świętej

Bierzmowanie

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Małżeństwo

Wymagane dokumenty:

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu „świeżość” metryki daje pewność, że nie ma mowy o bigamii lub innej nieprawidłowości, ponieważ na metryce chrztu odnotowuje się zawarte małżeństwo kościelne, święcenia lub śluby zakonne, czasem poświadcza się też sakrament bierzmowania,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano na metryce chrztu),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Namaszczenie chorych

W Kościele katolickim Namaszczenie chorych zostało odnowione w wyniku Reformy liturgicznej soboru watykańskiego II. 30 listopada 1972 roku papież Paweł VI wydał na ten temat konstytucję Sacram Unctionem Infirmorum. Współcześnie kładzie się nacisk na znaczenie uzdrawiające namaszczenia. Jak zauważył Katechizm Kościoła Katolickiego, choć w historii udzielania tego sakramentu doszło do ewolucji w kierunku rytu przedśmiertnego, jednak nigdy nie zapomniano o jego mocy przywracania zdrowia ciała i duszy

Do obrzędu używa się oleju chorych (łac. oleum infirmorum), poświęconego przez biskupa w Wielki Czwartek lub przez delegowanego kapłana. Sakrament ten dana osoba może przyjąć wielokrotnie, ilekroć nastąpi u niej znaczące pogorszenie stanu zdrowia (KKK 1515). Jeżeli choroba uniemożliwia spowiedź, łaską sakramentu, jako aktu Kościoła, któremu zostało powierzone zadanie rozwiązywania i związywania (por. Mt 18,18) jest także odpuszczenie grzechów.

Trzy sakramenty, namaszczenie, jako sakrament Ducha Świętego, udzielane razem z poprzedzającą je spowiedzią (= sakramenty uzdrowienia) i następującą po nim Eucharystią – są w pewnym sensie odpowiednikiem Sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z reguły, w pierwszych wiekach Kościoła udzielano ich w następującej kolejności: w czasie Nocy paschalnej najpierw był chrzest, po którym następowało namaszczenie bierzmowania, a następnie ochrzczonych prowadzono na wspólną Eucharystię, włączając ich do wspólnoty Kościoła, jakby byli już w nowo odzyskanym raju.

Kapłaństwo

Wszystkich chętnych młodych mężczyzn zapraszamy do naszego diecezjalnego seminarium!

Pogrzeb